Томуу, томуу төст өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх вэ? +++ +++ Өвчлөлөөс сэргийлэх хамгийн сайн хамгаалалт нь биеийн эсэргүүцэл сайн байх явдал тул витаминлаг чанарлаг хоол идэх, биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөнийг эрхэмлэн, ажил амралтаа зохицуулж, хангалттай амрах +++ Улирлын байдалд тохируулан хувцаслах, хүйтэнд малгай, ороолт, бээлий хэрэглэх +++ Шаардлагагүй тохиолдолд олон нийтийн газар явахгүй байх +++ Хамрын салстад сонгино, сармисны тосон ханд, оксолины тос түрхэх +++ Гичтэй бүлээн усанд хөлөө 5-10 минут дүрж, хөлийн уланд тосон иллэг хийх +++ Витамин С-ээр элбэг жимс болон шүүс, витамин С-г хэрэглэх +++ Өдөрт 2-3 хумс сармисыг хоол ундандаа хэрэглэх +++ Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэх цэгчилсэн иллэг хийх +++ Царван, морин шарилжны ханд, содтой болон давстай ус, тамидин зэрэг уусмалаар хоолойгоо тогтмол зайлж хэвших +++ Гэр, сургууль, цэцэрлэг, ажлын байрандаа цэвэр агаар оруулж, өдөрт чийгтэй цэвэрлэгээг 2-оос доошгүй удаа хийх зэрэг энгийн аргуудыг хэрэглэхээс гадна ТТТӨ-нөөс сэргийлэх үндсэн гол арга бол томуугийн эсрэг сайн дурын дархлаажуулалтанд хамрагдах явдал юм. Тиймээс та бүхэн ХӨСҮТ-ийн сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетаар үйлчлүүлээрэй. Ялангуяа 2-15 хүртэлх насны хүүхэд, өндөр настан, уушгины архаг суурь өвчтэй хүмүүс хамрагдвал илүү ач холбогдолтой.

Удирдлага төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтэс

UTSH

 

   

 

     Удирдлага төлөвлөлт, санхүүгийн  хэлтэсийн дарга

     Б.Эрдэнэчимэг

     Утас:70373923

     И-мэйл хаяг: 

 

     

 

     Хүний нөөцийн төлөвлөлт хангалт, сургалт сурталт, мэргэжлийн зөвшөөрөл,      нийгмийн асуудал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн

     Ц.Сэлэнгэ

     И-Мэйл хаяг: 

 

 

 11262939 825244120886955 159276447 n

     

 

     Хуулийн эрх зүйн зөвөлгөө, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй байдал хариуцсан    мэргэжилтэн

     Б.Эрдэнэчимэг

     И-Мэйл хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     

     Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан нябо

     С.Халиун

     И-Мэйл хаяг: 

 DSC 0403

     Архив, бичиг хэргийн ажилтан

     Н.Эрдэнэбилэг

     И-Мэйл хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Эäèéí çàñàã, ñàíõ¿¿, ìýäýýëëèéí áîäëîãî,õóóëü, òîãòîîìæ, ä¿ðýì çààâрыг ñòàíäàðòûã õýðýãæ¿¿ëýõ ажлыг çîõèîí áàéãóóëàõ, эð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóäûã ñàíõ¿¿ãèéí óäèðäëàãààð õàíãàæ, òºñâèéí òºëºâëºëò, ã¿éöýòãýëä õÿíàëò òàâих, ñàíõ¿¿ãèéí ìýäýý òàéëàíã íýãòãýæ, ¿íýëãýý ä¿ãíýëò ºãºõ, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах үүрэгтэй.