Томуу, томуу төст өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх вэ? +++ +++ Өвчлөлөөс сэргийлэх хамгийн сайн хамгаалалт нь биеийн эсэргүүцэл сайн байх явдал тул витаминлаг чанарлаг хоол идэх, биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөнийг эрхэмлэн, ажил амралтаа зохицуулж, хангалттай амрах +++ Улирлын байдалд тохируулан хувцаслах, хүйтэнд малгай, ороолт, бээлий хэрэглэх +++ Шаардлагагүй тохиолдолд олон нийтийн газар явахгүй байх +++ Хамрын салстад сонгино, сармисны тосон ханд, оксолины тос түрхэх +++ Гичтэй бүлээн усанд хөлөө 5-10 минут дүрж, хөлийн уланд тосон иллэг хийх +++ Витамин С-ээр элбэг жимс болон шүүс, витамин С-г хэрэглэх +++ Өдөрт 2-3 хумс сармисыг хоол ундандаа хэрэглэх +++ Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэх цэгчилсэн иллэг хийх +++ Царван, морин шарилжны ханд, содтой болон давстай ус, тамидин зэрэг уусмалаар хоолойгоо тогтмол зайлж хэвших +++ Гэр, сургууль, цэцэрлэг, ажлын байрандаа цэвэр агаар оруулж, өдөрт чийгтэй цэвэрлэгээг 2-оос доошгүй удаа хийх зэрэг энгийн аргуудыг хэрэглэхээс гадна ТТТӨ-нөөс сэргийлэх үндсэн гол арга бол томуугийн эсрэг сайн дурын дархлаажуулалтанд хамрагдах явдал юм. Тиймээс та бүхэн ХӨСҮТ-ийн сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетаар үйлчлүүлээрэй. Ялангуяа 2-15 хүртэлх насны хүүхэд, өндөр настан, уушгины архаг суурь өвчтэй хүмүүс хамрагдвал илүү ач холбогдолтой.

2015 оны Эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал

Огноо Утга indexХарах / татах
01 2015.01.05 Урамшуулал олгох тухай Татах
02 2015.01.05 Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Татах
03 2015.01.05 Ажилд томилох тухай Татах
04 2015.01.05
Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Татах
05 2015.01.05 Шилэн дансны тухай хууль хэрэгжүүлэх тухай Татах
06 2015.01.05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Татах
07  2015.01.12 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай Татах
08  2015.01.12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Татах
09  2015.01.16 Монгол Улсын гурван сая дахь иргэнийг тодруулахад ашиглах маягт хөтлөх тухай Татах
10  2015.01.19 Журам батлах тухай Татах
11  2015.01.20 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай Татах
12  2015.01.26 Дадлага сургууль зохион байгуулах тухай Татах 
13  2015.01.27 Эмнэлэгийн орны хууль батлах тухай Татах 
14  2015.01.27 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Татах 
15  2015.01.30 Иргэд, үйлчлүүлэгчдийн гомдол, саналыг барагдуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай Татах 
16  2015.01.30 Сэтгэлд нийцсэн найман үйлчилгээнмй удирдамж батлах тухай Татах 
17  2015.02.13 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Татах 
18  2015.02.16 Нэмэгдэл хөлс олгох тухай Татах 
19  2015.02.16 Тэтгэмж олгох тухай Татах 
20  2015.02.18 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай Татах 
21  2015.02.25 Хөрөнгө гаргах тухай Татах 
22  2015.02.25 Хөрөнгө гаргах тухай Татах 
23  2015.03.09 Ээлжийн амралт олгох тухай Татах 
24  2015.03.09 Ажилд томилох, шилжүүлэн ажиллуулах тухай Татах 
25  2015.03.09 Цалингийн шатлал өөрчлөх тухай Татах 
26  2015.03.09 Ажилд томилох, шилжүүлэн ажиллуулах тухай Татах 
27  2015.03.09 Бараа материал данснаас хасах тухай Татах 
28  2015.03.13 Хөрөнгө гарагах тухай Татах
29  2015.03.13 Хөрөнгө гаргах тухай Татах 
30  2015.03.13 Хөрөнгө гаргах тухай Татах 
31  2015.03.18 Арга хэмжээ авах тухай Татах 
32  2015.03.18 Ажилд томилох тухай Татах 
33  2015.03.18 Урамшуулал олгох тухай Татах 
34  2015.03.20    Татах 
35  2015.03.20 Зэргийн нэмэгдэл нөхөн олгох тухай Татах 
36  2015.03.20 Хөрөнгө гаргах тухай Татах 
37  2015.03.20 Нэмэгдэл хөлс олгох тухай Татах 
38  2015.03.20 Хавсран ажилласны нэмэгдлийг хасаж тооцох тухай Татах 
39  2015.03.20 Урамшуулал олгох тухай Татах 
40  2015.03.30 Тэтгэмж олгох тухай Татах 
41  2015.03.30 Тэтгэмж олгох тухай Татах 
42  2015.03.30 Тэтгэмж олгох тухай Татах
43  2015.03.30 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Татах 
44  2015.04.03 "Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, удирдлагын харилцан ажиллагаа" сэдэвт команд штабын сургуулийн бэлтгалийг хангаж оролцуулах тухай Татах 
45  2015.04.03 Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлах тухай Татах 
46  2015.04.06 Урамшуулал олгох тухай Татах 
47  2015.04.06 Цэрэг татлагын комисс томилох тухай Татах 
48  2015.04.08 Хөрөнгө гаргах тухай Татах 
49  2015.04.08 Тэтгэмж олгох тухай Татах 
50  2015.04.08 Тэтгэмж олгох тухай Татах 
51  2015.04.08 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай Татах 
52  2015.04.08 Ажлаас чөлөөлөх тухай Татах 
53  2015.04.08 Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай Татах 
54  2015.04.16 Ээлжийн амралт олгох тухай Татах   
55  2015.04.15 Хөрөнгө гаргах тухай Татах 
56  2015.04.16 Тэтгэмж олгох тухай Татах 
57  2015.04.16 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай Татах 
58  2015.04.17 Хөрөнгө гаргах тухай Татах
59  2015.04.20 Хөрөнгө гаргах тухай Татах
60  2015.04.21 Урамшуулал олгох тухай Татах
61  2015.04.21 Хөрөнгө гаргах тухай Татах
62  2015.04.21 Тусламж үйлчилгээг Өрхийн эрүүл мэндийн төвд шилжүүлэх тухай Татах
63  2015.04.22 Эмч эмнэлэгийн мэргэжилтнүүдийг шилжүүлэх тухай Татах
64  2015.04.22 Эрүүл мэндийн газрын ажилтнуудад хоолны мөнгө олгох тухай  Татах
65  2015.04.27 Эмийн сангийн зэрэглэл батламжлах тухай  Татах
66  2015.04.28 Сувилагч нарыг урамшуулах тухай  Татах
67  2015.05.01 Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай  Татах
68  2015.05.05 Ажлаас чөлөөж, ажилд шилжүүлэн томилох тухай  Татах
69  2015.05.05 Эрүүл мэндийн газрын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай  Татах
70  2015.05.05 Ажилд томилох тухай  Татах
71  2015.05.05 Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах комисс томилох тухай  Татах
72  2015.05.07 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
73  2015.05.07 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
74  2015.05.07 Хяналтын комисс томилох тухай  Татах
75  2015.05.07 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
76  2015.05.08 Урамшуулал олгох тухай   Татах
77  2015.05.08 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
78  2015.05.08 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
79  2015.05.08 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
80  2015.05.08 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
81  2015.05.08 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
82  2015.05.08 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
83  2015.05.08 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
84  2015.05.08 Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн баг томилох тухай  Татах
85  2015.05.12 Дархлаажуулалтын 100 хоногийг зохион байгуулах тухай  Татах
86  2015.05.13 Санхүүгийн дотоод аудитын баг томилох тухай  Татах
87  2015.05.18 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
88  2015.05.18 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
89  2015.05.18 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
90  2015.05.18 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
91  2015.05.18 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
92       Татах
93  2015.05.20 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
94  2015.05.20 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
95  2015.05.20 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
96  2015.05.20 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
97  2015.05.20 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
98  2015.05.27 Хуваарь батлах тухай  Татах
99  2015.05.27 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
100 2015.05.27 Гамшгаас хамгаалах хөдөлгөөнт эмийн сангийн ангийг байгуулах тухай Татах
101 2015.05.27 Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн албаны штабыг байгуулах тухай Татах
102 2015.05.27 Гамшгаас хамгаалах цус сэлбэх хөдөлгөөнт ангийг байгуулах тухай Татах
103 2015.05.27 Гамшгаас хамгаалах эмнэлэг эрүүл ахуй, сэтгэл заслын дэмжлэг үзүүлэх ангийг байгуулах тухай Татах
104 2015.05.27 Гамшгаас хамгаалах ариутгал халдваргүйтгэлийн ангийг байгуулах тухай Татах
105 2015.05.27 Гамшгаас хамгаалах НЭМ, сурталчилгаа, мэдээллийн ангийг байгуулах тухай Татах
106 2015.05.27 Гамшгаас хамгаалах  яаралтай тусламжийн ангийг байгуулах тухай Татах
107 2015.05.27 Гамшгаас хамгаалах хээрийн эмнэлэг байгуулах тухай Татах
108 2015.05.27 Гамшгаас хамгаалах цус сэлбэх хөдөлгөөнт ангийг байгуулах тухай Татах
109 2015.05.27 Хөрөнгө гаргах тухай Татах
110 2015.05.27 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
111 2015.05.27 Хөрөнгө гаргах тухай Татах
112 2015.05.28 Хөрөнгө гаргах тухай Татах
113 2015.05.28 Хөрөнгө гаргах тухай Татах
114 2015.05.28 Иргэдийн гомдол, саналыг хүлээн авах, тайлагнах тухай  Татах
115 2015.05.28 Урамшуулал олгох тухай Татах
116 2015.06.02 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын зохицуулах салбар зөвлөл байгуулах тухай Татах
117 2015.06.04 Ажилд томилох тухай Татах
118 2015.06.04 Хөрөнгө гаргах тухай Татах
119 2015.06.04 Гал түймэртэй тэмцэх, галын аюулаас сэргийлэх сайн дурын туслах хүчнийг томилох тухай Татах
 120  2015.06.09  Хөрөнгийн тооллого явуулах тухай  Татах
 121  2015.06.09  Комисс томилох тухай Татах 
122   2015.06.09 Ажилд томилох тухай  Татах 
123   2015.06.15 Хөрөнгө гаргах тухай Татах
124   2015.06.15 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
125   2015.06.15 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
126   2015.06.15 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
127   2015.06.15 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
128   2015.06.15 Хуваарь батлах тухай  Татах 
129   2015.06.15 хуваарь батлах тухай  Татах 
130   2015.06.17 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
131   2015.06.18 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
132   2015.06.18 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
133   2015.06.18 Урамшуулал олгох тухай  Татах 
134   2015.06.18 Ажилд томилох тухай  Татах 
135   2015.06.22 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах тухай Татах 
136   2015.06.22 Комисс томилох тухай  Татах 
137   2015.06.   Татах 
138  2015.06.26  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
139   2015.06.26 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
140   2015.06.29 Тэтгэмж олгох тухай  Татах 
141   2015.07.03 Ээлжийн амралт олгох тухай  Татах 
142   2015.07.07 Хуваарь батлах тухай  Татах 
143      Татах 
144  2015.07.07  Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай  Татах 
145  2015.07.07    Татах 
146      Татах 
147  2015.07.07  Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай Татах 
148      Татах 
149  2015.07.08  Урамшуулал олгох тухай  Татах 
150  2015.07.08 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
151  2015.07.09 Ажил сайжруулах тухай  Татах 
152  2015.07.17 Зөвлөмж хүргүүлэх тухай  Татах 
153  2015.07.17 Зөвлөмж хүргүүлэх тухай  Татах 
154  2015.07.29

Хөрөнгө гаргах тухай 

Татах
155  2015.07.29 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
156  2019.07.29 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
157  2015.07.29 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
158  2015.07.31 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
159  2015.07.31 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
160  2015.07.31 Урамшуулал олгох тухай  Татах 
161 2015.07.31 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай  Татах 
162  2015.07.31 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
163  2015.07.31 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
164  2015.07.31 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
165  2015.07.31 Баг томилох тухай  Татах 
166  2015.08.10 Хөрөнгө гаргах тухай Татах 
167  2015.08.24 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах, дүрэм журам батлах тухай  Татах 
168  2015.08.24  Комисс томилох тухай  Татах 
169  2015.08.24 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
170  2015.09.03 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
171  2015.09.03 Нэмэгдэл хөлс олгох тухай  Татах 
172  2015.09.03  Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай  Татах
173  2015.09.03  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
174  2015.09.03  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
175  2015.09.03 Байгууллагын нуцын журам батлах тухай  Татах 
176  2015.09.10  Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай  Татах 
177  2015.09.10  Ажлаас чөлөөлөх тухай  Татах 
178  2015.09.10  Тэтгэмж олгох тухай  Татах 
179  2015.09.10  Төрийн албан хаагчийн гэр бүлийн хүүхдийн сургалтын төлбөрийг төрөөс санхүүжүүлэх тухай  Татах 
180  2015.09.11  Ажилд томилох тухай  Татах 
181  2015.09.11  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
182   2015.09.11 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
183  2015.09.11  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
184  2015.09.14  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
185  2015.09.15  Комисс томилох тухай  Татах 
186  2015.09.22  Ажилд томилох тухай  Татах 
187  2015.09.22  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
188  2015.09.22  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
189  2015.09.22  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
190  2015.09.22  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
191  2015.09.22  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
192  2015.09.22  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
193  2015.09.23  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
194  2015.09.23  Ээлжийн амралт олгох тухай  Татах 
195  2015.09.23  Ажлаас чөлөөлөх тухай  Татах 
196  2015.09.23 Тэтгэмж олгох тухай  Татах 
197  2015.09.24  Хөрөнгө гаргах тухай Татах 
198  2015.09.24  Чанарын салбар зөвлөл ажиллуулах тухай  Татах 
199  2015.09.24  Урамшуулал олгох тухай  Татах 
200  2015.09.25  Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай  Татах 
201  2015.09.25  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
202  2015.09.25  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
203  2015.09.25  Арга хэмжээ авах тухай  Татах 
204  2015.09.25   
205  2015.09.25   Аймгийн хэмжээнд 2016-2017 онд ашиглэх эмнэлэг, сувиллын орны дээд хязгаарыг батлэх тухай  Татах 
206  2015.09.29  Цэрэг татлагын комисс томилох тухай Татах 
207  2015.09.29  Тэтгэмж олгох тухай  Татах 
208  2015.09.30  Комисс томилох тухай  Татах 
209  2015.09.30  "Дархлаажулалтын 10 хоног-ийг зохион байгуулах тухай  Татах 
210  2015.09.30  Хяналт үнэлгээ хийх тухай  Татах 
211      Татах 
212  2015.10.05  Ажлаас чөлөөлөх тухай  Татах 
213  2015.10.06  Шуурхай арга хэмжээ зохион байгуулах тухай  Татах 
214  2015.10.06  Хөрөнгө гаргах тухай Татах 
215  2015.10.06  Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлах тухай  Татах 
216  2015.10.06  Эрүүл мэндийн мэргэжлийн анги байгуулах тухай  Татах 
217  2015.10.08  Өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг цуцлах тухай  Татах 
218  2015.10.15  Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай  Татах 
219  2015.10.15  Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай  Татах 
220  2015.10.15  Нэмэгдэл хөлс олгох тухай  Татах 
221  2015.10.15  Ажилд томилох тухай  Татах 
222  2015.10.15  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
223/б  2015.10.15  Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга томилох тухай  Татах 
224  2015.10.30  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
225  2015.10.30  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах 
226  2015.11.02 Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
227  2015.11.02 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
228  2015.11.03 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
229  2015.11.03 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
230 2015.11.03 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
231 2015.11.03 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
232 2015.11.03 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
233 2015.11.03 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
234 2015.11.03 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
235 2015.11.03 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
236 2015.11.03 Тэтгэмж олгох тухай  Татах
237 2015.11.05 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
238 2015.11.05 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
239 2015.11.05 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
240      Татах
241 2015.11.11 Тэтгэмж олгох тухай  Татах
242 2015.11.11 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
243      Татах
244 2014.11.17  Хөрөнгө гаргах тухай  Татах
245 2015.11.17 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
246 2015.11.17 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
247      Татах
248      Татах
249 2015.11.18 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
250 2015.11.20 урамшуулал олгох тухай  Татах
251 2015.11.25 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
252 2015.11.25 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
253 2015.11.27 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
254 2015.11.27 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
255 2015.11.27 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
256 2015.11.27 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
257 2015.11.27 Хөрөнгө гаргах тухай   Татах
258      
259      
260